DIF Soldaterprojekt

Evaluering af DIF Soldaterprojekt

Arbejdet med fysisk såvel som psykisk skadede veteraner er i tidligere projektperioder blevet evalueret med flottet resultater til følge.

Projektet er blevet evalueret både i 2013 og i 2019: 

"Det er lykkedes at opbygge en god dialog og et velfungerende samarbejde med en række andre centrale samarbejdsparter, som alle bidrager på hver deres måde til at støtte op om de soldater, der har betalt en høj pris for deres udsendelse. "

- NÅR IDRÆT BLIVER TIL ALVOR, 2013

"9 ud af 10, der deltager i projektet, anbefale DIF Soldaterprojekt til andre. Hvad angår idrættens faciliterende rolle blev det fundet, at mere end 1/3 har etableret nye relationer via en civil idrætsforening efter de er startet "

- DIF Soldaterprojekt evaluering, 2019